“Αλφαβητισμός”

Γενικά

Είναι ένα σύστημα με το οποίο μπορούμε να μελοποιήσουμε και να εναρμονίσουμε ένα ποίημα ή ακόμα και πεζά. Το κείμενο είναι το βασικό συστατικό του συστήματος, μέσα από αυτό θα πάρουμε τα τονικά ύψη της μελωδίας και τις κάθετες συνηχήσεις. (αρμονικό υλικό). 

     Όπως σ’ όλα τα συστήματα, υπάρχουν και οι κανόνες οι οποίοι συμβάλουν στην ενότητα του τραγουδιού. Αυτοί καθορίζουν, όχι πάντα ακριβώς, την ποσότητα των μέτρων, τις θέσης των συλλαβών του κειμένου στο μουσικό έργο (θέση-άρση) κι άλλα που θα αναφέρουμε πιο αναλυτικά παρακάτω.

     Δεν είναι όλα τυποποιημένα υπάρχει και η ελευθερία του συνθέτη, στο ρυθμό, στα ρυθμικά μοτίβα, στο μέτρο σε οτιδήποτε έχει να κάνει με χρονικές αξίες, στην επιλογή των κάθετων συνηχήσεων, σε αρκετές των περιπτώσεων και στις δυναμικές δηλ. στα  pfcress.  κτλ.

Βασική ιδέα

    Η αφετηρία αυτού του συστήματος ήταν το πλήθος των γραμμάτων του ελληνικού αλφάβητου σε σχέση με το πλήθος των φθόγγων σε μία οκτάβα, δηλ. έχουμε 24 γράμματα του ελληνικού αλφάβητου και 12 φθόγγους στο συγκερασμένο σύστημα, αναλογία δύο προς ένα. Επομένως μπορούμε να αντιστοιχίσουμε δύο γράμματα για κάθε μία νότα. Αυτή η αντιστοιχία έγινε ως εξής: 

C  #   D  #  E  F   #   G   #   A   #    B

Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ   Η  Θ   Ι   Κ   Λ   Μ

Ν Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ   Τ   Υ  Φ  Χ   Ψ   Ω

   Έχουμε τις αντιστοιχίες:  Για τα γράμματα Α και Ν η νότα  C (Ντο), για τα γράμματα Β και Ξ η νότα C# (Ντο δίεση) κ.ο.κ. Η σειρά από τις νότες και των γραμμάτων του αλφάβητου δεν αλλάζει, μπορεί να αλλάξει όμως η θέση, να ξεκινήσει δηλ. το αλφάβητο από οποιαδήποτε άλλη νότα. Αν σε ένα έργο μας ακολουθήσουμε τον παραπάνω πίνακα τότε λέμε ότι είναι γραμμένο σε «Ντο», αρχίζει δηλ. το αλφάβητο από την νότα Ντο. Αν ξεκινούσε το αλφάβητο από άλλη νότα π.χ. από D (Ρε) τότε το έργο μας θα είναι σε «Ρε». Άρα το τι τόνο είναι γραμμένο ένα έργο εξαρτάτε από ποια νότα ξεκινά το αλφάβητο.

Για περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα επικοινωνήστε.

“Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί και η Σημειογραφία της Κίνησης”

Ομοιότητες & Διαφορές Προσέγγισης και Μελέτης των Παραδοσιακών Χορών και της Αντίστοιχης Μουσικής τους Α’ Μέρος

Συστήματα Καταγραφής Χορών Β’ Μερος

Ταμπλατούρα χορού & Μεταγραφές και Αναλύσεις Παραδοσιακής Μουσικής και Χορού Γ’ Μέρος